Zaburzenia psychiczne wśród młodzieży – Jak je leczyć?

Kwestia zaburzeń psychicznych jest często tematem tabu. Dzieje się tak nie tylko wśród dorosłych, ale również wśród dzieci i młodzieży. Przyznanie się do kłopotów z psychiką jest postrzegane jako oznaka słabości. Jeszcze większym uszczerbkiem na wizerunku człowieka jest otwarte przyznanie się do leczenia zaburzeń psychicznych. Skoro jest to tak trudny temat dla osób, to tym bardziej należy zwrócić uwagę, jak duży problem może to stanowić dla ludzi młodych, w tym nastolatków.

Zaburzenia psychiczne dotykają nie tylko dorosłych

Realia współczesnego świata zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych i lękowych nie tylko u dorosłych. Również młodzi ludzi, w tym nawet nastolatkowie, a zdarza się, że i kilkulatki, mają problemy z radzeniem sobie w życiu.

Na taki stan wpływa wiele czynników. Mogą być wśród nich trudne sytuacje środowiskowe, w tym wychowanie w patologicznych rodzinach lub przebywanie w patologicznym otoczeniu. Stany depresyjne dotykają też dzieci wychowywane w niepełnych rodzinach, szczególnie tam, gdzie doszło do rozstania rodziców. W części przypadkach o wystąpieniu stanów depresyjnych i innych zaburzeń osobowości decydują względy genetyczne oraz indywidualna samoocena dziecka.

We współczesnym świecie duży wpływ mają też otaczające dziecko realia. Szybkie tempo życia, duże wymagania społeczne, zarówno ze strony rodziców, jak i szkoły czy szerszego otoczenia, rywalizacja o bycie lepszym na różnych polach. U dziecko czy nastolatka, które nie jest w stanie podołać oczekiwaniom innych lub nadążać za innymi, pojawiają się rozmaite zaburzenia lękowe i stany depresyjne, które objawiają się bardzo różny sposób.

Najpopularniejsze zaburzenia psychiczne wśród młodzieży i ich objawy

Spektrum zaburzeń psychicznych jest bardzo szerokie. Może obejmować między innymi zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy zaburzenia odżywania się.

Objawy towarzyszące zaburzeniom psychicznym przejawiają się również w rozmaity sposób. U osoby nimi dotkniętej zaobserwować można między innymi:

  • smutek i przygnębienie,
  • apatię,
  • zaburzenia koncentracji
  • brak zainteresowań otoczeniem,
  • ograniczenie kontaktów z rówieśnikami,
  • napięcie nerwowe i wybuchowość,
  • zbyt żywiołową reakcję na krytykę lub polecenia ze strony dorosłych.

Leczenie zaburzeń lękowych jest możliwe i konieczne

Zignorowanie zaburzeń lękowych i depresyjnych może mieć fatalne skutki. Brak reakcji lub zbyt późne rozpoznanie i leczenie może doprowadzić do długoletnich, a nawet trwałych uszczerbków na zdrowiu psychicznym. Jednakże odpowiednio wcześnie rozpoznane i poddane terapii najpopularniejsze zaburzenia psychiczne wśród młodzieży dają dużą szansę na wyjście z problemu, a przede wszystkim uniknięcie pogłębienia się problemu w późniejszym wieku.

W ostatnich latach powstało w Polsce wiele prywatnych klinik i gabinetów oferujących terapię zaburzeń lękowych i depresyjnych również u młodzieży. Odpowiednia terapia wsparta środkami farmakologicznymi, poprzedzona prawidłowym wywiadem i diagnozą, daje duże szanse poprawy zdrowia psychicznego pacjenta.